2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENMINNESASKAR
aska, glas, 2003
Brunskogs kyrka, Värmland
Nyköpings konsthall