2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENSVÄVANDE BONING
trä, 2006
1 kubikmeter