2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENSJALVPORTRÄTT
olja, 1995
11,5x11 cm