2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENFOND
2003
trä, metall
förslag till vägavgränsning
Strängnäs