2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENHAN, HON, DEN/DET
vinyl, 2005
20x17 cm