2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENHÄRAD
vinyl, 2003
16x16 cm