2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETEN



HÄR OCH NU
kol, 2004
50x65 cm