2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENKÄRLLEK
plast, nylonlina, 2002
Sundby skulpturpark
fotograf: Markus Jansson