2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENKAST OCH LYRA
litografi, 2004
55x70 cm