2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETEN


 

BRÄNNVIDDER
bränt papper, 2003
1,5x5 m
Brunskogs kyrka, Värmland