2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENLJUS KUB
betong, 2003
50x50 cm
förslag till trafikhinder, bänk, blomkärl
Strängnäs