2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETEN


    text

NI ÄR VÄRLDENS LJUS
2005
guldglaserat tegel
förslag till konstnärlig utsmyckning
Mariefredsskolan, Strängnäs