2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETEN


 

LJUSET OCH MÖRKRETS RYTM
blandteknik, 1997
offentlig utsmyckning
Obbola Folkets Hus, Umeå
fotograf: David Skoog