2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENÅRETS RYTM
blandteknik, 2000
70x160 cm
offentlig utsmyckning
Ljusterapienheten, Umeå Universitetssjukhus
fotograf: Markus Lantto