2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENDEN STILLA TIDEN
foto, 1997