2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETEN


 

STRÄVAN MOT NOLL
nylonlina, trä, metall, 2004
15x4 m
Nyköpings konsthall