2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENDEN STILLA TIDEN
foto, 1997
140x100 cm
offentlig utsmyckning
Volvo AdministrationsKonto, Göteborg
fotograf: Jan Olsson