2 DIMENSIONELLA ARBETEN
3 DIMENSIONELLA ARBETEN
ANDRA ARBETENVIRVEL
2001
kakel, tegel
förslag till utsmyckning av rondeller
Säter